PASSION FOR THE SPORT

Mika Sihvonen, killen som har gått från en vikt på 77 kg 2017, och som enligt sig själv, kommer väga in på 95kg denna tävlingssäsong. Mika är från Finland, närmare bestämt Kouvola och han är ett stort fenomen inom bodybuilding, inte alla har gjort en sådan fysisk ökning och behållt den fantastiska form Mika besitter, symmetrin är oslagbar på den massan.