PASSION FOR THE SPORT

Här kommer du att hitta många ansikten som varit betydelsefulla för vår sport i Sverige under åren. Har du tävlat, är du eller varit domare, en ledande coach eller en profil inom vår sport. Personer med stark karaktär och sportmanship varit en drivande kraft inom sporten och bidragit till Bodybuilding & Fitness utveckling har möjlighet att hedras här.